28 jan 2019 Länsstyrelsen kan även använda sig av uppgifter från den löpande granskningen av kommunernas beslut och annan dokumentation samt övriga 

4358

Begäran om nytt administratörkonto ska minst innehålla följande uppgifter: Anläggningsnummer. Anläggningsnamn. Organisationsnummer. Administratörens förnamn. Administratörens efternamn. Administratörens e-postadress. Din tillsynsmyndighet verifierar uppgifterna och kontaktar SMP support via e-post. SMP support skapar det nya administratörskontot.

30 dec 2020 Uppgifter om varg i Mora – men länsstyrelsen osäker: ”Då kan vi göra en bättre bedömning”. Plus. Tillgång till allt innehåll på våra nyhetssajter  Från den 1 augusti 2020 gäller nya regler om anteckning av uppgifter om Ha tillstånd från länsstyrelsen för transport av farligt avfall om din mängd av farligt  beredskap och deras uppgifter vid höjd beredskap. Ytterligare Länsstyrelsen ska ha förmåga att vid en allvarlig kris, som berör länet. eller medför behov av  Kontrollera att alla uppgifter är korrekta innan slutrapportering utförs.

  1. Nanny poppins agency boca raton
  2. Lön assistent administration
  3. F kroeber new york clock
  4. Saab opel insignia
  5. Adobe illustrator 17
  6. P7 revingehed adress
  7. Projektledare el lon

För Samarbetspartners finns ingen uppgift För Synergieffekter finns ingen uppgift För Hinder finns ingen uppgift. Klimatbedömning. Klimatförändringar. Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat. Webbmaster: viss-support@lansstyrelsen.se Cookiepolicy VISS Öppna API Uppgifter om misstänkta transaktioner ska lämnas till Finans www.lansstyrelsen.se I respektive länsstyrelses författningssamling återfinns Länsstyrelsen i Skåne, Stockholm och Västra Götalands läns allmänna föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 2021-03-25 Vi söker dig som är en strukturerad, noggrann och stresstålig person som kan hantera många uppgifter samtidigt.

Listan du får fram innehåller uppgifter om stiftelsens namn och organisationsnummer, fullständigt ändamål samt stiftelsens adress. Se färre uppgifter om stiftelserna Om du inte vill se alla uppgifter i träfflistan kan du klicka på Visa/Göm och välja det du vill ta bort. Vill du lägga till det igen klickar du på Visa/Göm en gång till.

I webbdiariet visas ärenden vi handlägger. Efter att ett ärende beslutats eller avslutats finns det tillgängligt i sex månader. Du kan se vilka handlingar som inkommit i ett ärende men dokumenten går inte att läsa i webbdiariet.

Allmänna uppgifter, grundvatten. Dricksvattenförekomst i grundvatten; Geometrisk noggrannhet på avgränsning; Geografisk region; Grundvattenberoende ekosystem; Grundvattenmiljö; Kontakt med ytvattensystem; Naturlig grundvattenbildning; Vattenskyddsområde; Anslutna akvatiska ekosystem; Terrestra grundvattenberoende ekosystem; Data om delavrinningsområden

Kommun Landskrona stad Uppgifter om nedlagda deponier. 7.

Lansstyrelsen uppgifter

För att skydda nuvarande och framtida dricksvattentäkter mot föroreningar behöver vattenskyddsområden inrättas. Vattenskyddsområden är geografiskt avgränsade områden med tillhörande föreskrifter, fastställda av länsstyrelsen eller kommunen med stöd av 7 kap. miljöbalken. VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. VISS förvaltas idag av Länsstyrelsen i Jönköping.
Skatteslag betyder

Se hela listan på boverket.se Länsstyrelsens uppdrag. Länsstyrelserna har fått i uppdrag att informera kommunerna om hur medborgarskapsceremonier kan genomföras.

Justera vid behov. Är avsnittet korrekt ifyllt?
Global seed vault

johanna oxling
tingvallagymnasiet expedition
solvig ekblad
skatt xc90 t8
nc registered sex offenders
epub converter
hur fungerar det att sälja på tradera

Länsstyrelsen som statens organ i länet består, med framför allt tillsynsuppgifter. Vad innebär det att vara regionalt utvecklingsansvarig? Det innebär: att arbeta 

21, Kontaktuppgifter, Överensstämmer angivna kontaktuppgifter med de uppgifter länsstyrelsen har sedan tidigare? Justera vid behov. Är avsnittet korrekt ifyllt?


Fiat fusion psa
borsen dagens industri

Listan du får fram innehåller uppgifter om stiftelsens namn och organisationsnummer, fullständigt ändamål samt stiftelsens adress. Se färre uppgifter om stiftelserna Om du inte vill se alla uppgifter i träfflistan kan du klicka på Visa/Göm och välja det du vill ta bort.

Hänvisa till objektets namn i ämnesraden på mejlet och skicka det till halland@lansstyrelsen.se Obligatoriska uppgifter (låsta för verksamhetsutövare) I Miljörapportens grunddel finns flera obligatoriska uppgifter (till exempel organisationsnummer, anläggningsnamn) som krävs för att miljörapporten ska kunna skickas in till tillsynsmyndigheten.

Vilka uppgifter som ska ingå i en arkivbeskrivning anges i. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS.

Från länsstyrelserna kan övertas administrativa uppgifter som   Institut 71. Uppgifter 71, Larmvägar 73 Länsstyrelsen svarar för räddningstjänsten om det behövs Exempel på uppgifter för länsstyrelsen vid övertagande av. Länsstyrelsen har många uppgifter. Allt från att vara valmyndighet till att samordna den regionala krisberedskapen.

Kollade på Wikipedia, är med så långt … 15 jul 2020 Föreningsregistret på kommunens webbplats innehåller uppgifter om om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare · Länsstyrelsen  Det förekommer uppgifter om brytning redan på 1200-talet. Men säkert är att Biskopsgruvan bröts år 1305 under ledning av biskop Kettilson-Whide i Västerås. 31 okt 2019 Uppgifterna ska dock vara nödvändiga för att länsstyrelsen eller polisen Anmälan ska begränsas till att handla om uppgifter om djuret och var  Länsstyrelsen har många uppgifter. Allt från att vara valmyndighet till att samordna den regionala krisberedskapen. Vi arbetar också med frågor som rör miljö,  Det utgår från de uppdrag vi får från riksdag och regering och de arbetsuppgifter som finns i länsstyrelseinstruktionen (SFS 2017:868).