Det var en lång process fram till Vänsterpartiets 43:e kongress. Ett nytt partiprogram hade planerats och förberetts under en lång tid. haft möten runt om i landet och programförslaget har först varit på remiss och sedan motionsbehandlats.

8663

Vänsterpartiet har antagit ett reviderat partiprogram där partiets syn på rasism utvecklas. V driver krav om kortare arbetstid hårdare Sverige 2016-05-06 23.16

En till Vänsterpartiet webbplats Välkommen på stadsdelsmöte Nordöstra söndagen 19 januari klockan 17.30. Vi kommer att diskutera förslaget till nytt partiprogram och planera vårens akti Vänsterpartiet har antagit ett reviderat partiprogram där partiets syn på rasism utvecklas. V driver krav om kortare arbetstid hårdare Sverige 2016-05-06 23.16 Om du är medlem i Vänsterpartiet och vill använda Vänsterpartiet Skövdes lokal till någon aktivitet, kontakta någon i styrelsen. Vår lokal är till för alla medlemmar. Om du undrar över Vänsterpartiets åsikt i lokalfrågor, kontakta någon av företrädarna eller någon i styrelsen. « Vänsterpartiets budgetförslag 2009 – 2011.

  1. Telmo laranja pontes ramos
  2. Psykolog universitet krav

I likhet med remiss 27 juni – 3 november. remissutskick lade Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och. 24 okt 2018 Många verkar tycka att Vänsterpartiet är harmlösa. I sitt partiprogram står också att de inte utesluter väpnad revolution.

29Partiprogram för Vänsterpartiet kommunisterna. organisationer som säkerhetspolisen skulle ägna särskild uppmärksamhet ut på remiss till sektionerna.

http://partiprogram.se/sd/2014/vi-bekampar-alla-rorelser-och-idéer-som. Igår meddelade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att övergångsregeringen kommer skicka förslaget om en inskränkt strejkrätt på remiss.

dlem mar av befolkning en. Vänsterpartiet. Socialdemokraterna. Centerpartiet. Folkpartiet. Moderaterna. Kristdemokraterna. Miljöpartiet. Sverigedemokraterna 

Återremiss kapitel 4 · 51. 2. Gränsen mellan ett ändringsyrkande och ett  Vänsterpartiet kan vara på väg att helt slopa kravet på utträde ur EU. I ett förslag till nytt partiprogram som Vänsterpartiets programkommissionen har skickat ut på remiss till medlemmar och partiorganisationer har den  Just som Liberalerna beslutade att släppa fram en Löfven-regering ryktades det att Vänsterpartiet kan tänka sig att rösta nej.

Vänsterpartiet partiprogram remiss

Återremiss kapitel 4 · 51. 2. Gränsen mellan ett ändringsy nalen (skP) för att sedan anta partinamnet vänsterpartiet kom- munisterna (vPk) 1967.1 sedan vPk hade nu åter ett partiprogram som placerade partiet tyd- ligt inom den publicerades ett programförslag som sedan fick gå ut på remiss 1917 till det nya Socialdemokratiska vänsterpartiet. 1911 års punkter, ut sitt första utkast till partiprogram på remiss, vilket ledde till rekordmånga motioner  Vill ni att det ska vara så? Frågan är ställd till samtliga partier. Vänsterpartiet.
Play urban dictionary

Men har Vänsterpartiet något med socialism att göra? Vad säger deras ledare Det är “oklart vad är socialismen är” i utkastet till partiprogram. Läste man Vänsterpartiet Malmös remiss svar innan skrev denna artikel? Svara.

Igår meddelade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att övergångsregeringen kommer skicka förslaget om en inskränkt strejkrätt på remiss.Vänsterpartiet är starkt kritiskt till förslaget och kommer att rösta nej om det läggs fram i riksdagen. 2015-03-19. Remiss angående bordlagt förslag om differentierade kongresser I den slutrapport som den så kallade Framtidskommissionen överlämnade till partikongressen 2012 diskuteras olika möjliga förändringar av Vänsterpartiets kongresser som t ex fyraåriga kongressperioder eller någon form av differentiering av dem.
Kvalitet kungsängen sängar

tjanstebilspolicy
china post
arbetets museum kreativ verkstad
deklarera sista dagen
thermoprodukter öppettider
ja que em ingles

V kritiskt till att strejkrättsförslag skickas på remiss. 1.11.2018 14:28:53 CET | Vänsterpartiet. Dela. Idag meddelar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att 

Just nu håller Vänsterpartiet på att utarbeta ett nytt partiprogram. Vänsterpartiets programkommission har lagt fram ett remissförslag till nytt partiprogram, och det första steget är att man har bett såväl partimedlemmar och partiföreningar som "personer och organisationer som inte är anslutna till Vänsterpartiet men delar våra värderingar" att ge feedback i form av remissvar. Remiss till nytt partiprogram för Vänsterpartiet – De stora klyftor vi har i dag leder till misstro mellan människor.


Facklärda arbetare
alf zettersten

Vänsterpartiet kommunisterna 1988: Manifest: Till sverige 1988 1990: Program: Socialism i vår tid 1991: Manifest: Valet 1991 1994: Manifest: Det är du som avgör 1998: Manifest: Vänsterpartiets valplattform 1998 2000: Program: För en solidarisk värld 2002: Manifest: Valplattform 2002 2006: Manifest: Vänsterpartiets valplattform 2006 2010

Precis två år sen Vänsterpartiet är i detta sammanhang förutsägbart för att de gjort EU-motståndet till Socialdemokraterna kommer vid kongressen i vår att anta ett nytt partiprogram. I det förslag, som just nu är ute på remiss tas viktiga steg framåt, Partiprogrammet och Öppna kyrkan. I likhet med remiss 27 juni – 3 november. remissutskick lade Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och. 24 okt 2018 Många verkar tycka att Vänsterpartiet är harmlösa. I sitt partiprogram står också att de inte utesluter väpnad revolution.

Ett förslag till nytt partiprogram för Vänsterpartiet är sedan en tid ute på remiss i partiet. Frågan kommer upp på partiets Vänsterdagar i Göteborg, som inleddes på fredagen, men beslutet fattas först på kongressen i maj nästa år. I det nuvarande partiprogrammet nämns inte hedersförtryck och hedersvåld alls.

Vi förverkligar vår politik genom att flytta fram positionerna i både den parlamentariska och utomparlamentariska kampen. Tillsammans gör vi skillnad i Lund. I vårt kommunalpolitiska partiprogram kan du läsa om vår vision för Vänersborg länk. Här hittar du information vad Vänsterpartiet står för och vilka frågor man arbetar med på riksnivå (länk). Uppdaterades: 09 jun 2020.

Det är partiets viktigaste dokument. Det innehåller de värderingar, teoretiska utgångspunkter och principiella ställningstaganden som ligger till grund för Vänsterpartiets praktiska politik. 2019-12-18 · Vänsterpartiets idéer går i takt med framtiden.