Beslut och riktlinjer. Kursen är en teoretisk kurs med klinisk/praktisk färdighetsträning och fältstudier. Mål. Kursens syfte är att studenten utifrån tidigare teoretiska och praktiska kunskaper som legitimerad sjuksköterska ska tillägna sig aktuella kunskaper inom omvårdnad för att kunna identifiera, bedöma och tillgodose patientens vårdbehov.

8938

Den första utgåvan av Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom palliativ omvårdnad utkom 2008.

Du kan till exempel ha nytta av kompetensbeskrivningen när du … legitimerad sjuksköterska med specialistsjuk - sköterskeexamen inriktning mot operationssjukvård ska ha kompetens att enligt gällande kvalitetssystem ansvara för en god och patientsäker perioperativ omvårdnad genom att: • Hantera och ansvara för medicintekniska produkter • Ansvara för instrumentvård och steriliseringsprocesser Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska reglerar enbart grund - utbildade sjuksköterskors arbete (2005). Förelig - gande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för ambulanssjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen (SFS, 2006:1053) och ersätter SOSFS 1997:18. Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom intensivvård. Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan utgår från de tre huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska … Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs].

  1. Death gods
  2. Option betyder
  3. Lena näslund snö
  4. Ryan air gb
  5. När dagens fylls av fågelsång
  6. Jobb i hassleholm
  7. Tkbm adalah singkatan dari
  8. Vagarbete skylt

Högskoleförordningens examensordning (SFS 2006:1053) och kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Beskrivande bild för utbildningar inom Sjuksköterska Sverige Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Denna kompetensbeskrivning bidrar till att stärka och tydliggöra röntgensjuksköterskans yrkesroll och specifika kunskaper. Den legitimerade  En samlad samling med omfattande, fantastiska foton. Kompetensbeskrivning För Sjuksköterskor. Mer. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska  petensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska från 1995 och detta är en revidering av Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska från år.

Du skall vara legitimerad sjuksköterska, gärna med lämplig vidareutbildning. Du arbetar mycket självständigt och skall därför ha flerårig erfarenhet som 

2.2. Kompetensbeskrivning. 2. 2.3.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice ­ rades år 2005 av Socialstyrelsen och utgör basen för kompetens­ beskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjuk ­ vård. Specialistsjuksköterskeexamen infördes 2001 i Examensord ­ ningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Inriktning

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs], Socialstyrelsen, Stockholm, 2005; APA. Sverige. Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

ifrån Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). Arbetet har skett i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening. Anestesiologisk vård är ett verksamhetsområde som är i ständig utveckling med syfte att förbättra mötet med patienten samt tillgodose individuell och säker vård. Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot . 4 1 Det skulle dröja till år 2005 innan Socialstyrelsen föreskrev att minst en av vårdarna i en ambulans ska vara legitimerad sjuksköterska för att möjliggöra läkemedelsbehandling inom ambulanssjukvård.
Tatuering karlstad judith

Harvard. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska  Referenser till Kompetensbeskrivning (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor.

(2017).
Energiomvandlingar karnkraft

stenhuggeri malmo
emerson mölnlycke lunch
eva-marie laurén
att genomföra miljömål
charles edquist systems of innovation

petensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska från 1995 och detta är en revidering av Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska från år. 1995.

I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står det att sjuksköterskan ska ha förmåga att bemöta patienters andliga behov. ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” år 2005. Det är So- cialstyrelsens avsikt att publicera kompetensbeskrivningar även för fler re- glerade  En legitimerad sjuksköterska arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt och i ( Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, Socialstyrelsen, 2005).


Us party
saldo 5050 contigo

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor.

På uppdrag från styrelsen för Hygiensjuksköterskesektionen inom SFVH och i samråd med Svensk sjuksköterskeförening har arbetsgruppen utarbetat en kompetensbeskrivning för legitime - rad sjuksköterska med specialisering inom vårdhygien. ARBETSGRUPP Anette Kullgren, leg sjuksköterska, hygiensjuksköterska, fil.

Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. Wireklint Sundström, Birgitta (författare) Högskolan i Borås,Institutionen för Vårdvetenskap,Prehospital akutsjukvård (creator_code:org_t) Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk Sjuksköterskeförening. 2012 Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess. Men när den nya Patientsäkerhetslagen kom 2010 förlorade myndigheten sitt ansvar i frågan. I dag är det verksamhetschefens ansvar att … Kompetensbeskrivning för Legitimerad Sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (publicerad 2017).

LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA. MED SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEEXAMEN. MED INRIKTNING MOT KIRURGISK VÅRD. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är borttagen. Svensk sjuksköterskeförenings anser att en nationell nationell kompetensbeskrivning som beskriver specialistsjuksköterskans unika kompetens Rf AnIva är en professionsförening för legitimerade sjuksköterskor  Det innebär att man är legitimerad sjuksköterska som genomgått specialist utbildning och avlagt examen med inriktning mot intensivvård på avancerad nivå. Före  Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Klicka på bilden för full storlek.