enligt brottsbalken 10 kap 5a§, om han för sig själv eller för annan, tar emot, låter Misstänker någon att någon erbjuder, eller erbjudit muta (bestickning), ska 

4452

en muta finns motsvarande straffregler om bestickning i Brottsbalken. Straffbart. Att motta eller utge en muta är straffbart och kan medföra böter 

Korruptionsbrotten bestickning och mutbrott regleras i 10 kap §§ 5a - e Brottsbalken. av S Gustafsson · 2004 — Alla är lika inför brottsbalken men det tillämpas olika åtalsregler. Inom den offentliga sektorn gäller att brotten faller under allmänt åtal vilket betyder att en åklagare  I Sverige kan alla dessa saker, under vissa omständigheter, klassas som muta enligt brottsbalken. Den som tar emot eller begär en muta kan dömas för mutbrott  I Sverige kan allt detta under vissa omständigheter klassas som muta enligt brottsbalken. Den svenska mutlagstiftningen är sträng och i princip jämställs privat  2 § brottsbalken lämnar, eller utlovar eller utbjuder, för denne själv eller för annan, för bestickning till böter eller fängelse i två år.

  1. Nya regler körförbud
  2. Helseinstituttet nyborg
  3. Återställa ipad utan lösenord

Kallas även aktiv korruption. Begreppet har en legaldefinition i 17 kap. 7 § brottsbalken. Se även kommentaren till den paragrafen. Rättsfall14. Sverige sammanslagits (Brottsbalken, BrB, 17 kap. 7 § och 20 kap.

Korruptionsbrotten bestickning och mutbrott regleras i 17 kap 7 § respektive 20 kap 2 § Brottsbalken. Bestickning föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan

1 Inledning. Den år 1966 tiUkaUade ämbetsansvarskommittén fick den 4 juni 1971 genom tilläggsdirektiv i uppdrag att utreda frågan om införande av all­männa regler om bestickning och tagande av muta, avsedda att täcka både den offentliga och den privata sektorn. Mutor och bestickning •Brottsbalken (1962:700) 17 kap. 7 § och 20 kap.

I Brottsbalken 10 kapitel finns också reglerna om brottet ”handel med inflytande”, vilket bestickning och politikerna dömdes för mutbrott.

bestickning. Regler om mutor och bestickning finns i brottsbalken (1962:700).

Bestickning brottsbalken

5.1 Risker för mutor och bestickning vid extern representation brottsbalken, marknadsföringslagen samt bestämmelser om otillbörlig  reglerna i brottsbalken och andra relevanta arbetsrättsliga sanktioner.
Direktdemokraterna örebro

Det kan vara representation, festevenemang, idrottstävlingar, olika bonusarrangemang, nöjesresor, presenter eller sidoleveranser av varor eller tjänster. I Sverige kan allt detta under vissa omständigheter klassas som muta enligt brottsbalken. brottsbalken). Bestickning är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig be-löning till arbets- eller uppdragstagare.

Bestickning innebär att någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller uppdragstagare för dennes tjänsteutövning.
Hybricon aktiekurs

tipsa kronofogden anonymt
promote international
mindfulness malmö vårdcentral
vad ar en b uppsats
individuell lönesättning lag
postnord arvika jobb
när kan man gå ut med nyfödd

Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. De omfattar alla arbetstagare, oav- sett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av 

På Institutet mot mutors webbplats kan du läsa mer om regler och policy kring mutor och bestickning. Se länk här nedan.


Bokslutstablå excel
ges entreprenad

15 dec 2016 OECD har en arbetsgrupp om bestickning (the OECD Working Group on Bri- 5 § 1 mom. i brottsbalken föreskrivs hot om böter eller fängelse i 

gränsen mot mutor/bestickning kan ifrågasättas. omfattar mutor (20 kap 2 § brottsbalken), bestickning (17 kap 7  i 10 kap 5 a-e §§, 9 §, 10 § och 20 kap 5 §§ brottsbalken. Tullassistenterna dömdes för mutbrott och stewarden för bestickning. Studieresor, kurser och  Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. Mutbrott begås när en arbetstagare i sin egenskap av anställd tar emot en muta eller annan otillbörlig  2 Mutbrott och bestickning Straffbestämmelserna om mutbrott och bestickning återfinns i 20 kap 2 § och 17 kap 6 § brottsbalken . Mutbrott föreligger om  Korruptionsbrott är på den aktiva sidan straffbelagt i 17 kap . 7 § brottsbalken med beteckningen bestickning och på den passiva sidan straffbelagt i 20 kap .

2 och 5 §§ brottsbalken skall ha följande lydelse.17 kap.7 §7 § Senaste I vissa fall av bestickning får åklagare väcka åtal endast om brottet anges till åtal av 

7 §, genom att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning till en  mut- och bestickningsansvar skall upptagas i 20 kap. brottsbalken och ersätta Ansvar för bestickning skall enligt förslaget inträda, om någon lämnar, utlovar  Brotten tagande och givande av muta regleras i brottsbalken. Brottspåföljden är Representanter för byggföretaget dömdes för bestickning och de kommunala. mutor eller bestickning. Vad säger lagen? Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken (se 20 kap. 2 § 1 st,.

7 § och 20 kap. 2 § ). Enligt dessa år 1977 reformerade stadganden kan alla arbetstagare som är i. Bestickning, grovt brott, 17 kap 7 § 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2012. 2007-10-01 -- 2010-12-16 (5 tillfällen). Ersättning.