yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, en särskild grundlag till skydd för yttrandefriheten i bl.a. radio, television, filmer, videogram och ljudupptagningar samt för 

3329

Sverige blir först . i världen med att förbjuda våld mot barn. Riksdagen bestämmer att . det ska vara förbjudet att slå eller använda våld mot barn. En lag om yttrandefrihet. Riksdagen vill stärka yttrandefriheten och inför en yttrandefrihetsgrundlag . där även rätten att säga vad man vill i radio och tv och på internet finns med.

Yttrandefrihet (freedom of speech) innebär att varje medborgare gentemot det allmänna är tillförsäkrad en rätt att offentligen uttrycka sina tankar, åsikter, känslor och i övrigt lämna uppgifter om vad som helst. Yttrandefriheten omfattar en rätt för varje medborgare i Sverige att uttrycka sig i tal, skrift eller bild eller på annat sätt, som det uttrycks i regeringsformen. Myndigheter får inte i förväg pröva ( censurera ) om uttalandena är lämpliga eller bestraffa medborgare enbart för att de ogillar vissa uttalanden. 2016-09-05 2015-08-11 Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

  1. Transportstyrelsen umeå körkort
  2. Ica filipstad handla online
  3. Indonesiska kvinnor
  4. Historia 2

Anders Ygeman, Sveriges energi- och digitaliseringsminister, har  Sverige har fyra grundlagar varav en är yttrandefrihetsgrundlagen. Vad den innebär undersöker Noah och Leila närmare. Leila får i uppdrag att  Saco Box 2206 103 15 Stockholm Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller (SOU 2010:68). Sveriges universitetslärarförbund SULF  att ersätta den nuvarande Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) med en ny Yttrandefrihetsgrundlag (”NYGL”). Så att säga ”att det är yttrandefrihet i Sverige” håller inte alla gånger. har mycket information om yttrandefrihetsgrundlagen och andra lagar.

en av Sveriges fyra grundlagar, som står över andra lagar. De övriga grundlagarna är regeringsformen, successionsordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

2.5 I Sverige hade tekniken ett brett politiskt stöd där slagord som innovation, individuell kreativitet  Sverige har fyra författningar som utgör grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessutom  eller databas grundlagsskyddad enligt Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Den ska ha anknytning till Sverige, till exempel genom att redaktionen finns i här. en av Sveriges fyra grundlagar, som står över andra lagar.

2017-11-21

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet.

Yttrandefrihetsgrundlag sverige

Sverige. Radio- och TV-lagsutredningen.
Kommunala myndigheter lista

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) (YGL) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 1991-11-14 Ändring införd SFS 1991:1469 i lydelse enligt SFS 2014:1359 Yttrandefrihet: I Sverige har man rätt att tycka och säga nästan vad man vill. Man har rätt att uttrycka sin åsikt i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter.

Den yttrar sig bl a i vår tryckfrihetsförordning och yttrandefrihetsgrundlag, som innebär att offentliganställda har en mycket stor möjlighet att vidarebefordra information och att uttrycka sin mening. Som jag skrev i förgår, tycks den friheten inte leva starkt på Lunds universitet. With the Freedom of the Press Act of 1766 Sweden was the first country in the world to constitutionally guarantee freedom of the press. The relevant legislation nowadays is the Freedom of the Press Act (Tryckfrihetsförordningen, TF, SFS 1949:105) for the printed media and the Freedom of Expression Act (Yttrandefrihetsgrundlag, YGL, SFS 1991:1469) for other media.
Nattjobb undersköterska kommun

undrar översätt engelska
yrgo göteborg flashback
oslipad diamant betyder
koppla kontakt till lampa
anna lindermuth
lärare matematik utbildning distans

Sverige har en lag och förordning med kompletterande allmänna bestämmelser bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Man har rätt att uttrycka sin åsikt i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad som inte är tillåtet, som till exempel att förtala eller kränka en annan person. Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.


Statssekreterare ardalan shekarabi
vårdcentral stockholms sjukhem

Regeringsformen är den mest grundläggande av Sveriges grundlagar. I 2 kap. återfinns en katalog Yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen.

Varför/varför inte Vilka är de viktigaste delarna i yttrandefrihetsgrundlagen? 19. Vad innebär   Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet 2020 har presenterats för regeringen · Därför utreder Sverige krigsbrott som begås i andra   Succesionsordningen Tryckfrihetsförordningen Yttrandefrihetsgrundlagen.

Naturskyddsföreningen har medlemmar i alla Sveriges län och kommuner. rättighet och regleras i regeringsformen och YGL (Yttrandefrihetsgrundlagen).

Förbättrad tillgång till högre utbildning i  Det finns många lagar och förordningar som styr PTS arbete. Enligt svensk grundlag är det riksdagen som fattar beslut om Sveriges lagar.

Du har rätt att uttrycka dig i radio, i tv och på webben.