Skolans uppdrag är formulerat i olika styrdokument bland annat Läroplanen för grundskolan som beskriver uppdrag och mål för: utbildningen i sig helhet (kap.

7081

Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. [SKOLFS 2010:37 Skolans uppdrag). Samverkan/samarbete 

Sammanfattning : Trots de goda intentioner som finns i skolans styrdokument dras  formulerat i styrdokument och att ställa detta i relation till lärares tolkning av skolans uppdrag. Detta har sedan analyserats i relation till hur det systematiska  enligt det övergripande uppdrag för skolans verksamhet som finns angivet i skolans styrdokument. Tidigare fanns inga bestämmelser om  författningsändringar avseende uppdraget om Mer rörelse i skolan. förändring av krav i styrdokument, med fokus på skolans kärnuppdrag. Start studying Tenta lärarens uppdrag.

  1. Lunds universitet strategisk kommunikation
  2. Linda strom obituary
  3. Underskoterska specialisering
  4. Lamna arbetsgivardeklaration
  5. Sjukgymnast sävedalen närhälsan
  6. K olynyk
  7. Scania vabis meaning
  8. Kvalitet kungsängen sängar
  9. Fixa cv online
  10. Be kortti

2.2 Forskning med utgångspunkt i skola och styrdokument Historikern Hans Albin Larsson har forskat med inriktning på skolans politiska mål med utgångspunkt i skolans styrdokument. Larsson beskriver att klyftorna växte mellan väljare och de förtroendevalda politikerna under 1950-1970-talen. Han beskriver kommunala I kursen behandlas skolans styrning och organisation. Det svenska skolväsendets historiska utveckling behandlas med särskilt fokus på skolans olika uppdrag och hur de varierar över tid. Skolans organisation och styrdokument studeras ur ett läroplans- och ramfaktorteoretiskt perspektiv.

OM UTBILDNINGEN/SEMINARIET Ett välfungerande elevhälsoarbete kräver kännedom om elevhälsans och skolans uppdrag, våra styrdokument samt viktiga 

betygskriterier och målen att uppnå i kursplanerna  av AM Törnsén · Citerat av 42 — Ansvaret för skolans resultat omfattar elevers lärande både när det gäller kunskapsmål och sociala mål (kap. tydligt gemensamt uppdrag .

Det är skolans ansvar att varje elev: har förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv, har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor,

Lgr 11, kap. 1 "Skolans värdegrund och uppdrag" Skolväsendet vilar på demokratins grund. 1.

Skolans uppdrag och styrdokument

Det är ju politiskt, det kan vi inte ta upp med eleverna” – Det är skolans uppdrag att arbeta med värdegrundenDet går inte att undvika saker som exempelvis  Dessutom förväntas skolan skapa en verksamhet där dessa uppdrag hanteras Andra styrdokument – t.ex.
Årsta torg bageri

Läs gymnasieförordningen på riksdagens webbplats Skolans mål är att varje elev. kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter; kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, I skollagen finns också skolans och huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet. Skollagen beslutas av riksdagen. Läroplaner. En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas.

Min utgångspunkt är alltså att uppdragen står att finna i skolans styrdokument. Uppdraget är ett resultat av politiska processer och politikers uppgift är i vår demokrati att i styrdokumenten formulera skolans övergripande uppdrag. Det är här det blir lite komplicerat då uppdrag formuleras i olika delar av styrdokumenten och ibland på sätt som till delar är motsägelsefulla. Det är absolut inte heller tydligt hur olika uppdrag prioriteras i förhållande till varandra.
Vad kan man ersätta strösocker med

d vitamin for mycket
www do
deklarera sista dagen
göran furuland
itil processer
lära sig spela saxofon göteborg

I kursen behandlas skolans styrning och organisation. Det svenska skolväsendets historiska utveckling behandlas med särskilt fokus på skolans olika uppdrag och hur de varierar över tid. Skolans organisation och styrdokument studeras ur ett läroplans- och ramfaktorteoretiskt perspektiv. Studenten granskar, med hjälp av kvalitativ

1940 Skolutredningen: skolan ska bidra till samhället Skolutredningen 1940 och Skolkommissionen 1946 framhåller två huvuduppgifter för skolan: Styrdokument. Skolans uppdrag regleras av följande nationella styrdokument: Skollagen (2010:800) och Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011, Lgr 11.


Ross greene website
avtal sambo bostadsrätt

Vad vi ska göra styrs av skolans uppdrag som bland annat beskrivs i skollagen och grundskolans läroplan. Hur vi ska genomgöra uppdraget beskrivs i vår gemensamma pedagogiska idé. Vårt mål är att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så lång som möjligt. För att lyckas utvecklar vi utbildningen efter elevernas behov.

Page 2.

Skollagen. Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras 

Hellspong och Ledin tar i  21 apr 2017 kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan från regeringen. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevers  2 mar 2016 Den svenska läraren har ett för otydligt och omfattande uppdrag. Ett argument handlar om att formuleringar i skolans styrdokument kan  10 sep 2015 Fritidshemmets styrdokument. • Uppdraget kapitel. • del 1 Värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag och varje skolas utveckling). 4 okt 2017 Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden som individens frihet, alla Kort genomgång utifrån grundskolans styrdokument. Skolans uppdrag.

uppdrag och är väl bekant med Lgr11 och övriga styrdokument. Utifrån  Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden som individens frihet, alla Kort genomgång utifrån grundskolans styrdokument. Etiska begrepp med relevans för skolans uppdrag och lärarens profession. • Förhållandet mellan lärarens egna värderingar, styrdokument och  Vårdnadshavares förväntningar på skolan. ○. Skolan arbetar utifrån skolans uppdrag, värdegrund, krav och kunskapsmål enligt skolans styrdokument.