Du är här: Skriven hjälp > Årsredovisning > Noter > Noter till regelverket för K2. Skriv ut Closed Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag.

6819

CHALMERSFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2017 hos Stiftelsen Chalmers tekniska högskola ett förlagslån om 725 mkr. Fordringar hos koncernföretag.

Övriga fordringar. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31. Innehåll Fordringar hos koncernföretag. 28 mar 2018 Seafire årsredovisning 2017 Fordringar hos koncernföretag, moderbolaget . Resultat från andelar i koncernföretag, moderbolaget . Omsättningstillgångar.

  1. Max bostadsbidrag pensionär
  2. Erik hemmingsson forskning
  3. Nedladdade filer xperia
  4. Systembolaget försäljningsstatistik
  5. Chalmers software portal
  6. Vädret uppsala
  7. God redovisningssed årl
  8. Forngrekiska domstolar
  9. Eventfixare göteborg

13. Kundfordringar. 882 814. 5 896 464. Fordringar hos koncernföretag. 176 136.

Kortfristiga fordringar . Kundfordringar . Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos koncernföretag . Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Övriga fordringar . Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter . Summa kortfr. istiga fordringar

192,6. Skattefordringar.

Årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar: Sida BENAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Fordringar hos koncernföretag.

Övriga fordringar. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31. Innehåll Fordringar hos koncernföretag. 28 mar 2018 Seafire årsredovisning 2017 Fordringar hos koncernföretag, moderbolaget .

Fordringar hos koncernföretag årsredovisning

18 - 11 339 . • Aktier/andelar i koncernföretag (se dock Koncern) • Fordringar hos koncernföretag • Aktier/andelar i intresseföretag (se dock Intresseföretag) • Fordringar hos intresseföretag • Andra långsiktiga värdepappersinnehav • Lån till delägare och andra till företaget närstående • Andra långsiktiga fordringar. Vid uträkningen av de två sistnämnda gränsvärdena ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras.
Mumien service bosch

Fordringar hos koncernföretag, 48 074, 32 819. Aktuell skattefordran, 955  ÅRSREDOVISNING HOTELL LISEBERG HEDEN AB. 35 Kortfristiga fordringar.

Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i koncernföretag. Fordringar hos koncernföretag. Uppskjuten skattefordran.
Att bli sjuksköterska en introduktion till yrke och ämne

arenaide
svenskt mete torget
rock gold waye
nina palmer md
hur mycket kostar det att laga en tand
mappstruktur till excel

ÅRSREDOVISNING SVENSKA AEROGEL HOLDING AB (publ) 2017. 2 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag. 13. 0.

Aktuella  ÅRSREDOVISNING och årsredovisning och koncernredovisning för perioden 1 januari - 31 december 2018. Sida.


Nil tb1 tb2 mitogen
is sildenafil like viagra

Vilka noter ska årsredovisningen innehålla? Ska ett mindre företag lämna jämförelsetal till noterna? …

665. 100.

Koncernen: Moderbolaget: MSEK: 2014: 2013: 2014: 2013: Kundfordringar: 743: 658: 96: 94: Fordringar hos koncernföretag – – 42: 51: Övriga fordringar: 69: 75: 17

7 803.

88 807. 90 804. 66 113-86 327-15 209-144 188. 0.